začnite rýchlo
a jednoducho podnikať
Otovriť menu

Zmeny a správa spoločností » Zmena sídla

späť

Zmena sídla spoločnosti s ručením obmedzeným (prípadne iných kapitálových spoločností) nastáva v momente, ak spoločnosť potrebuje presunúť svoje aktivity na inú adresu. Sídlo spoločnosti je totiž základnou adresou, ktorá je verejne zapísaná a na ktorú vám bude smerovať oficiálna korešpondencia pre spoločnosť. Je preto viac ako žiaduce, aby ste sídlo spoločnosti mali riadne označené a mali prístup k pošte.

Presunom sídla do iného okresu jednak zmeníte registrovaný súd, ale často sa stretávame napríklad so žiadosťou o presun sídla najmä kvôli miestnej príslušnosti k určitému súdu alebo daňovému úradu. Je verejne známe, že niektoré súdy alebo daňové úrady sú v istých prípadoch benevolentnejšie a podnikateľovi to tak môže viac vyhovovať.

Sídlo spoločnosti môže byť akákoľvek budova alebo jej časť, ktorá má pridelené súpisné číslo. V praxi sa najčastejšie stretávame s dvomi variantmi: vlastníci nehnuteľnosti (v prípade bytového domu konkrétneho bytu) udelia súhlas so zriadením sídla spoločnosti na danej adrese alebo v prípade prenájmu je táto skutočnosť vyšpecifikovaná v nájomnej zmluve. V prípade udelenia súhlasu nevzniká žiadny právny nárok spoločnosti na majetok nehnuteľnosti (ak to nie je dohodnuté iným spôsobom) a majitelia tak v prípade problémov spoločnosti nie sú žiadnym spôsobom viazaní.

Zmenu sídla rovnako ako pri obchodnom mene je nutné nahlásiť všetkým, ktorých sa to týka. Za našich klientov automaticky nahlasujeme zmeny na živnostenský úrad a pripravujeme im formulár na zmenu pre daňový úrad. Tomu je po zmene sídla nutné odovzdať pôvodne vydané osvedčenia o registrácii a po zaevidovaní zmeny vám daňový úrad vydá nové osvedčenia.

Listiny potrebné k zmene sídla spoločnosti:

Služba:

Názov služby Cena
Zmena konateľa, obchodného mena, sídla, doplnenie činností (aj všetky zmeny naraz) 79 €
Prevod obchodného podielu + iné zmeny 149 €
Zvýšenie základného imania + iné zmeny 149 €
Zníženie základného imania 359 €

» Pozrite si ponuku a cenník služiebMáte záujem o naše služby? Chcete sa na niečo spýtať?

Vyplňte nasledujúci formulár a my vás kontaktujeme v čo najkratšom čase (zvyčajná reakcia je cca. 30 - 60 minút, výnimočne dlhšie). Pre skvalitnenie našej odpovede nezabudnite uviesť okrem podrobného popisu vašich požiadaviek aj kontaktné údaje. Cez formulár prijímame nielen objednávky, ale aj otázky a prípadné vaše postrehy.

Buďte pravidelne informovaný newsletterom s radami k podnikaniu Prihláste sa do nášho newslettra a získajte ucelené informácie pre vedenie vašej spoločnosti. Newsletter zasielame 2x do mesiaca.

Vždy čerstvé informácie o podnikaní

prečítaj celý blog
Povinné elektronické schránky pre právnické osoby
Povinné elektronické schránky pre právnické osobyOd 1. augusta 2016 budú mať všetky firmy automaticky aktivovanú elektronickú schránku na portáli Slovensko.sk. Zaujímať by vás to malo predovšetkým preto, že elektronické správy doručené do schránky budú mať rovnakú váhu ako tie, ktoré vám prídu poštou.
Ukončite podnikanie bez licencie!
Ukončite podnikanie bez licencie!Prinášame vám novú službu, ktorá je aktuálna len do tohto roka. Ukončite svoje podnikanie tak, aby ste neplatili daňovú licenciu za rok 2015! Pomocou nášho triku vieme vašu spoločnosť vymazať z Obchodného registra a zbaviť vás povinnosti zaplatiť za daňovú licenciu.

Kontakt

Sročky.sk
Black Code, s.r.o.
Cesta Mládeže 40
901 01 Malacky