začnite rýchlo
a jednoducho podnikať
Otovriť menu

Blog o podnikaní » Kategória: Legislatíva

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Spoločnosti založené od 1.11.2018 majú povinnosť do obchodného registra zapísať aj konečného užívateľa výhod. Táto povinnosť sa však vzťahuje aj na staršie spoločnosti, ktoré si ju musia splniť do konca roka 2019. Kto je to vlastne konečný užívateľ výhod?
Aktualizácia údajov v obchodnom registri

Aktualizácia údajov v obchodnom registri

V živote spoločnosti nastávajú situácie, kedy treba zmeniť niektoré zapísané údaje. Často ide o banality ako zmena adresa spoločníka a podobne. Mnoho podnikateľov si však neplní povinnosti voči obchodnému registru a zbytočne sa tak môžu dostať do problémov.
Ako založiť občianske združenie (o.z.)

Ako založiť občianske združenie (o.z.)

Občianske združenie je obľúbenou formou právnickej osoby pre rôzne spolky, kluby, komunity a iné záujmové združenia. Jeho registrácia je pomerne rýchla a následná správa veľmi jednoduchá. Navyše okrem rôznych daňových výhod môžete ľahšie získať granty alebo inú formu podpory pre vaše projekty.
Novela Obchodného zákonníka pre roky 2015 a 2016

Novela Obchodného zákonníka pre roky 2015 a 2016

Vzhľadom na aktuálne témy ohľadom reštrukturalizácií a iných problémov bola v zrýchlenom legislatívnom konaní schválená novela Obchodného zákonníka, ktorá však niektorými ustanoveniami platí už od 29.04.2015 a v najbližšom roku pomerne významne ovplyvní niektoré skutočnosti.
Je kontrolný výkaz naozaj efektívny?

Je kontrolný výkaz naozaj efektívny?

V minulom roku sa uskutočnilo niekoľko desiatok zmien v zákonoch, týkajúcich sa dane z príjmu a dane z pridanej hodnoty. Od 01.01.2014 majú všetky subjekty, ktoré sú platiteľom DPH, povinnosť predkladať daňovému úradu aj tzv. kontrolný výkaz. Tento by mal efektívne brániť neoprávneným žiadostiam o nadmerný odpočet. Zákonodarcovia však opäť raz niečo nedomysleli.
Buďte pravidelne informovaný newsletterom s radami k podnikaniu Prihláste sa do nášho newslettra a získajte ucelené informácie pre vedenie vašej spoločnosti. Newsletter zasielame 2x do mesiaca.

Kontakt

Sročky.sk
Black Code, s.r.o.
Cesta Mládeže 40
901 01 Malacky