začnite rýchlo
a jednoducho podnikať
Otovriť menu

Blog » Aktualizácia údajov v obchodnom registri

Aktualizácia údajov v obchodnom registri

V živote spoločnosti nastávajú situácie, kedy treba zmeniť niektoré zapísané údaje. Často ide o banality ako zmena adresa spoločníka a podobne. Mnoho podnikateľov si však neplní povinnosti voči obchodnému registru a zbytočne sa tak môžu dostať do problémov.

Aj keď sa v praxi málokedy stretávame s tým, že by obchodný register pokutoval podnikateľa za nesplnenie si zákonnej povinnosti, netreba sa na túto skutočnosť spoliehať. Údaje, zapísané v obchodnom registri, by mali byť vždy aktuálne a akákoľvek zmena by mala byť bezodkladne zapísaná do registra. Zákon o obchodnom registri hovorí jasne – akákoľvek zmena musí byť zapísaná do 30 dní odo dňa, kedy nastali účinky právnej skutočnosti.

Neaktuálnosť údajov alebo nezapísanie zmien v lehote stanovenej zákonom má za následok vyrubenie sankcie až do výšky 3 310 €, čo nie je práve najmenšia suma. Väčší problém ako výška sankcie však môže byť skutočnosť, že vám chybne uvedené údaje skomplikujú život. Predstavte si situáciu, že si idete vybaviť internet na vašu spoločnosť, no vo výpise máte uvedenú pôvodnú adresu bydliska. Ľahko sa vám stane to, že vás odmietnu vybaviť práve pre nesúlad údajov zapísaných v obchodnom registri a údajov vo vašom občianskom preukaze.

Denne vidíme, ako klient zmení trvalý pobyt, prípadne predá nehnuteľnosť, v ktorej mal sídlo firmy a dlhší čas funguje ešte s pôvodnými údajmi. Ak by po vás v danom momente niečo požadovala ktorákoľvek štátna inštitúcia, bude sa vás snažiť nájsť na zapísanej adrese. Pokiaľ vás nenájdu, môžu podať návrh na súd a v zmysle § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka požadovať zrušenie spoločnosti a tiež požadovať sankcie za nesplnenie zákonných lehôt (zvyčajne 15 – 30 dní), pretože ste si neprevzali rozhodnutie a nemali ste sa o tom ako dozvedieť.

Mnoho spoločností ani dnes nemá zmenené základné imanie spoločnosti zo slovenskej koruny na eurá, aj to napriek tomu, že túto premenu mali zrealizovať najneskôr do 1. januára 2009. To komplikuje napríklad likvidáciu spoločnosti alebo zápis akýchkoľvek zmien, pretože v prvom rade musí byť zapísaná zmena základného imania a až potom môžu byť zapísané ostatné zmeny. Nehovoriac o tom, že obchodný register v tomto prípade stále môže vyrubiť sankciu (a nemáme pochybnosti o tom, že k tomu jedného dňa príde).

Najmä u starších spoločností sa tiež stáva, že už aktívne nepodnikajú a dlhé roky sa s nimi nič nedeje. Údaje sú neaktuálne, imanie nezmenené, spoločnosť nevstúpila ani do likvidácie a možno ani nepodáva daňové priznania, prípadne spoločníci alebo konatelia spoločnosti už sú po smrti alebo od spoločnosti dali všetci ruky preč. Netreba zabúdať, že tieto spoločnosti sa samé nezrušia (aj keď súdy na to právo majú, ale pristupujú k tomu v minimálnej miere) a prípadné sankcie sú vymáhateľné aj po rokoch.

 

Ak máte spoločnosť, v ktorej sú neaktuálne údaje a chcete vykonať zmeny v obchodnom registri, prípadne by ste radi takúto starú spoločnosť zlikvidovali, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám pomôžeme napraviť protiprávny stav a uviesť všetko na správnu mieru.

 

Autor: Daniel KrakovskýBuďte pravidelne informovaný newsletterom s radami k podnikaniu Prihláste sa do nášho newslettra a získajte ucelené informácie pre vedenie vašej spoločnosti. Newsletter zasielame 2x do mesiaca.

Kontakt

Sročky.sk
Black Code, s.r.o.
Cesta Mládeže 40
901 01 Malacky