začnite rýchlo
a jednoducho podnikať
Otovriť menu

Slovensko » Akciová spoločnosť

späť

Akciová spoločnosť je vyššou formou podnikania na Slovensku. Už právnou formou a základným imaním 25.000 € je predurčená skôr väčším spoločnostiam, resp. podnikateľom s rozsiahlejším podnikateľským zámerom. Založiť ju môže jeden akcionár, ak je zakladateľ právnickou osobou, v opačnom prípade minimálne dve fyzické osoby. V prípade jedného majiteľa sa vlastník zapisuje do obchodného registra, ak je majiteľov viac, nie je nutný ich zápis. Tým sa zaručuje pomerne vysoká anonymita vlastníka, pretože registrácia do Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP) by síce mala byť povinná, ale v praxi nie je vymoženie tejto povinnosti podmienené žiadnou sankciou.

Založenie akciovej spoločnosti vyžaduje prítomnosť minimálne 4 osôb - jedna ako člen predstavenstva a tri v dozornej rade. Rovnako je podmienkou splatiť základné imanie vo výške 25.000 €. Ak ale obe podmienky spĺňate, nie je akciovú spoločnosť problém založiť.

Cenník založenia:

Názov služby Cena
Založenie akciovej spoločnosti 1.499 €

V cene je zahrnuté:Máte záujem o naše služby? Chcete sa na niečo spýtať?

Vyplňte nasledujúci formulár a my vás kontaktujeme v čo najkratšom čase (zvyčajná reakcia je cca. 30 - 60 minút, výnimočne dlhšie). Pre skvalitnenie našej odpovede nezabudnite uviesť okrem podrobného popisu vašich požiadaviek aj kontaktné údaje. Cez formulár prijímame nielen objednávky, ale aj otázky a prípadné vaše postrehy.

Buďte pravidelne informovaný newsletterom s radami k podnikaniu Prihláste sa do nášho newslettra a získajte ucelené informácie pre vedenie vašej spoločnosti. Newsletter zasielame 2x do mesiaca.

Vždy čerstvé informácie o podnikaní

prečítaj celý blog
Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra
Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registraSpoločnosti založené od 1.11.2018 majú povinnosť do obchodného registra zapísať aj konečného užívateľa výhod. Táto povinnosť sa však vzťahuje aj na staršie spoločnosti, ktoré si ju musia splniť do konca roka 2019. Kto je to vlastne konečný užívateľ výhod?
Povinné elektronické schránky pre právnické osoby
Povinné elektronické schránky pre právnické osobyOd 1. augusta 2016 budú mať všetky firmy automaticky aktivovanú elektronickú schránku na portáli Slovensko.sk. Zaujímať by vás to malo predovšetkým preto, že elektronické správy doručené do schránky budú mať rovnakú váhu ako tie, ktoré vám prídu poštou.

Kontakt

Sročky.sk
Black Code, s.r.o.
Cesta Mládeže 40
901 01 Malacky