začnite rýchlo
a jednoducho podnikať
Otovriť menu

Zmeny a správa spoločností » Zmena konateľa

späť

Konateľ spoločnosti je štatutárnym orgánom a v mene spoločnosti, ako už z názvu vyplýva, koná. To znamená, že za spoločnosť podpisuje dokumenty, zmluvy, komunikuje s orgánmi a je hlavným zodpovedným za to, čo spoločnosť robí. Konateľ spoločnosti musí byť fyzická osoba, ktorá nebola ani nie je trestne stíhaná, je plnoletá a je občanom Slovenskej republiky, členského štátu EÚ alebo člena OECD (v opačnom prípade sa vyžaduje povolenie k pobytu danej osoby).

Spoločnosť môže mať jedného ale aj viac konateľov, ktorí konajú buď samostatne alebo s rôznymi obmedzeniami, ktoré definuje zakladateľský dokument spoločnosti. Nie je možné ich zbaviť zodpovednosti a svoju funkciu musia vykonávať v súlade so zákonom. Konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti.

Zápis konateľa do funkcie je konštitutívnym právnym aktom, čo znamená, že vymenovanie do funkcie je platné dňom vzniku funkcie konateľa. Nie je nutné čakať na zápis osoby konateľa do obchodného registra, aj keď v praxi je tento bod často sporný a mnohé inštitúcie ho odmietajú akceptovať až do doby, kým nebude riadne vedený ako konateľ spoločnosti v obchodnom registri.

Zmeny vo funkcii konateľa (vymenovanie, zmena zápisu, spôsobu konania, odvolanie z funkcie) realizujeme behom 2 týždňov od podpisu dokumentov.

Informácia: všetky zmeny v spoločnosti je možné zrealizovať v kombinácii s ďalšími zmenami, čím môžete dosiahnuť úsporu nákladov.

Listiny potrebné k zmene konateľa:

Služba:

Názov služby Cena
Zmena konateľa, obchodného mena, sídla, doplnenie činností (aj všetky zmeny naraz) 79 €
Prevod obchodného podielu + iné zmeny 149 €
Zvýšenie základného imania + iné zmeny 149 €
Zníženie základného imania 359 €

» Pozrite si ponuku a cenník služiebMáte záujem o naše služby? Chcete sa na niečo spýtať?

Vyplňte nasledujúci formulár a my vás kontaktujeme v čo najkratšom čase (zvyčajná reakcia je cca. 30 - 60 minút, výnimočne dlhšie). Pre skvalitnenie našej odpovede nezabudnite uviesť okrem podrobného popisu vašich požiadaviek aj kontaktné údaje. Cez formulár prijímame nielen objednávky, ale aj otázky a prípadné vaše postrehy.

Buďte pravidelne informovaný newsletterom s radami k podnikaniu Prihláste sa do nášho newslettra a získajte ucelené informácie pre vedenie vašej spoločnosti. Newsletter zasielame 2x do mesiaca.

Vždy čerstvé informácie o podnikaní

prečítaj celý blog
Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra
Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registraSpoločnosti založené od 1.11.2018 majú povinnosť do obchodného registra zapísať aj konečného užívateľa výhod. Táto povinnosť sa však vzťahuje aj na staršie spoločnosti, ktoré si ju musia splniť do konca roka 2019. Kto je to vlastne konečný užívateľ výhod?
Povinné elektronické schránky pre právnické osoby
Povinné elektronické schránky pre právnické osobyOd 1. augusta 2016 budú mať všetky firmy automaticky aktivovanú elektronickú schránku na portáli Slovensko.sk. Zaujímať by vás to malo predovšetkým preto, že elektronické správy doručené do schránky budú mať rovnakú váhu ako tie, ktoré vám prídu poštou.

Kontakt

Sročky.sk
Black Code, s.r.o.
Cesta Mládeže 40
901 01 Malacky