začnite rýchlo
a jednoducho podnikať
Otovriť menu

Zmeny a správa spoločností » Prevod obchodného podielu

späť

Prevod obchodného podielu je jedným z najkomplikovanejších právnych úkonov pri zmenách v spoločnosti, nakoľko si vyžaduje prípravu väčšieho rozsahu dokumentácie a tiež je zvyčajne spájaný s realizovaním viacerých zmien v spoločnosti. Prípravu tohto prevodu jednoznačne odporúčame nechať na odborníka, aby ste si ušetrili množstvo starostí s tým spojených.

Najpodstatnejším dokumentom je zmluva o prevode obchodného podielu, ktorá definuje samotný prevod, jeho podmienky, rozsah, práva a povinnosti zmluvných strán ako aj odmenu za prevod. Obchodný podiel sa môže previesť celý alebo len jeho časť, na jednu alebo viacero osôb, odplatne alebo bezodplatne. Podmienkou je, aby obchodný podiel jedného spoločníka nebol nižší ako 750 € a zároveň bola splnená podmienka minimálneho základného imania spoločnosti.

Obchodný podiel môže nadobudnúť iba osoba, ktorej nedoplatky na daniach nepresiahnu 170 €. Nedoplatky na zdravotnom alebo sociálnom poistení, prípadne exekúcie na nadobúdateľa/prevádzajúceho nemajú žiadny vplyv. Zahraničné osoby nadobúdajú obchodný podiel na základe čestného prehlásenia, že nie sú povinné doložiť súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu. Správca dane má na vydanie súhlasu 5 pracovných dní. Tento súhlas sú povinné si vyžiadať iba osoby, ktoré nadobúdajú alebo prevádzajú obchodný podiel vo výške 50 % a viac na základnom imaní spoločnosti.

V rámci našej služby vám zabezpečíme odborné poradenstvo a prípravu dokumentov, prevedieme vás celým procesom prevodu obchodných podielov a samotnú zmenu aj zrealizujeme.

Listiny potrebné zmene/prevodu obchodného podielu:

Služba:

Názov služby Cena
Zmena konateľa, obchodného mena, sídla, doplnenie činností (aj všetky zmeny naraz) 79 €
Prevod obchodného podielu + iné zmeny 149 €
Zvýšenie základného imania + iné zmeny 149 €
Zníženie základného imania 359 €

» Pozrite si ponuku a cenník služiebMáte záujem o naše služby? Chcete sa na niečo spýtať?

Vyplňte nasledujúci formulár a my vás kontaktujeme v čo najkratšom čase (zvyčajná reakcia je cca. 30 - 60 minút, výnimočne dlhšie). Pre skvalitnenie našej odpovede nezabudnite uviesť okrem podrobného popisu vašich požiadaviek aj kontaktné údaje. Cez formulár prijímame nielen objednávky, ale aj otázky a prípadné vaše postrehy.

Buďte pravidelne informovaný newsletterom s radami k podnikaniu Prihláste sa do nášho newslettra a získajte ucelené informácie pre vedenie vašej spoločnosti. Newsletter zasielame 2x do mesiaca.

Vždy čerstvé informácie o podnikaní

prečítaj celý blog
Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra
Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registraSpoločnosti založené od 1.11.2018 majú povinnosť do obchodného registra zapísať aj konečného užívateľa výhod. Táto povinnosť sa však vzťahuje aj na staršie spoločnosti, ktoré si ju musia splniť do konca roka 2019. Kto je to vlastne konečný užívateľ výhod?
Povinné elektronické schránky pre právnické osoby
Povinné elektronické schránky pre právnické osobyOd 1. augusta 2016 budú mať všetky firmy automaticky aktivovanú elektronickú schránku na portáli Slovensko.sk. Zaujímať by vás to malo predovšetkým preto, že elektronické správy doručené do schránky budú mať rovnakú váhu ako tie, ktoré vám prídu poštou.

Kontakt

Sročky.sk
Black Code, s.r.o.
Cesta Mládeže 40
901 01 Malacky