začnite rýchlo
a jednoducho podnikať
Otovriť menu

Blog » Povinné elektronické schránky pre právnické osoby

Povinné elektronické schránky pre právnické osoby

Od 1. augusta 2016 budú mať všetky firmy automaticky aktivovanú elektronickú schránku na portáli Slovensko.sk. Zaujímať by vás to malo predovšetkým preto, že elektronické správy doručené do schránky budú mať rovnakú váhu ako tie, ktoré vám prídu poštou.

Podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente prichádza začiatkom augusta k aktivácii elektronických schránok, ktorých využívanie bolo doteraz dobrovoľné. Mnoho podnikateľov ani netuší, že nejakú schránku majú vytvorenú a rovnako tak neboli využívané ani zo strany inštitúcií. Je však pravdepodobné, že úrady budú donútené tieto schránky využívať, čo môže podnikateľom narobiť zopár zbytočných problémov.

Povinnosť aktivácie elektronickej schránky sa netýka občanov ani fyzických osôb – podnikateľov. Ak si ju však dobrovoľne aktivujú, úrady už budú mať možnosť komunikovať elektronicky, pričom opäť platí rovnosť elektronickej správy a listu, zaslaného poštou.

Do schránky právnickej osoby má automaticky prístup jej štatutárny zástupca, vo väčšine prípadov teda konateľ alebo predseda akciovej spoločnosti. Na to, aby ste sa do nej cez portál www.slovensko.sk vedeli prihlásiť, potrebujete mať elektronický občiansky preukaz s BOK kódom (osobný bezpečnostný kód). Nie je teda nutné mať aktivovaný zaručený elektronický podpis, ale bez občianskeho preukazu s čipom sa nepohnete.

Ak vám úrad doručí do schránky správu, nedostanete o tom žiadnu informáciu, pokiaľ nemáte schránku prepojenú s e-mailovým účtom (tam vám však príde iba oznámenie o prijatí novej správy, bez podrobností). Môže sa tak stať, že zmeškáte lehotu, ktorú vám úrad dá a následne vám bude vyrubená sankcia.

Preto odporúčame – pokiaľ nemáte nový občiansky preukaz a vlastníte spoločnosť, vybavte si ho a čo najskôr sa zoznámte s tým, ako elektronické schránky na www.slovensko.sk fungujú. Ušetríte si tak do budúcna mnoho zbytočných starostí.

 

Autor: Daniel Krakovský, zakladateľ Sročky.skBuďte pravidelne informovaný newsletterom s radami k podnikaniu Prihláste sa do nášho newslettra a získajte ucelené informácie pre vedenie vašej spoločnosti. Newsletter zasielame 2x do mesiaca.

Kontakt

Sročky.sk
Black Code, s.r.o.
Cesta Mládeže 40
901 01 Malacky